Sher Shaayari

Love Shayari

Ye Aasman, Ye Fizaye

Ye Aasman
Ye Fizaye
Ye Hawaye
Ye Ghataye
Ye Barish
Chikh-Chikh kar keh rahi hai-
subha ho gayi hai
Ab to Naha Lo
,",", ',' ,'
,' ('.')>,'
,
_/ /

No comments :

Post a Comment